Zasady przyjmowania psa na Hegewald

Zasady przyjmowania psa na Hegewald

 


1)      Pies musi być zarejestrowany w Zuchtbuch VDD lub w innej organizacji zrzeszonej z VDD i FCI.

2)      Psy muszą być oznakowane (chip, tatuaż) i muszą mieć kopiowane ogony ze względu na  bezpieczeństwo psa.

3)      Musi urodzić się po 1.10.2014

4) a) Przewodnik i właściciel muszą należeć do VDD

b) Musi być podana właściwa nazwa grupy, do której należy właściciel. Ma to za zadanie wyeliminować ewentualne, niepotrzebne zamieszania na wypadek gdyby ktoś blefował. Jeśli istnieją istotne powody można za obopólną zgodą i przy dobrej woli zarządu wybranej grupy zostać jej członkiem na czas Hegewaldu.

5)      Zgłoszenie – minimalne wymagania

a) Minimalna ilość uzyskanych punktów na VJP = 65; w konkurencjach „trop zająca”, „Wiatr”, „Szukanie” ocena minimum „bardzo dobra” (9-11 pkt). Te warunki muszą być przedstawione na VJP.

b) Pies musi zaliczyć test wodny przed Hegewaldem – trening ten obejmuje konkurencje takie jak strzeł, bobrowanie za kaczką, aport z szuwaru. Jeśli prowadzący ten test jest członkiem prezydium danego klubu, który ten test organizuje może wydać opinie dla psa, który nie spełnia kryterium treningu, by nie startował na Hegealdzie.

c) Ocena formy i włosa (F/H): minimum „dobra/dobra” , z wyraźną brodą

d) Pies musi być wolny od dysplazji stawu biodrowego i stawu ramiennego, zgodnie z Art. 25, 1 Regulaminu hodowlanego VDD.

e) Warunki wstępne dla przydatności hodowlanej (die Zuchttauglichkeit) muszą być  odpowiednie w rozumieniu aktualnego regulaminu hodowlanego VDD

f) Pies w wieku poniżej 15 miesięcy otrzyma tymczasową ocenę F/H (formy i włosa)

6) Zasady zgłaszania psów zza granicy z wyjątkiem USA, Kanady i ich grup

a)Psy są zarejestrowane w krajowym klubie i w nadrzędnej organizacji w kraju zrzeszonej z FCI

b) Właściciel nie może żyć w Niemczech

c) Pies musi mieć zaliczony test VJP lub inny, który odpowiada temu testowi

d) Test wodny musi zawierać takie konkurencje jak: 1. Reakcja na strzał 2. Aport kaczki z szuwaru  3. Bobrowanie za kaczką

e) musi mieć kopiowany ogon

f) musi być zatatuowany lub zachipowany

g) musi mieć zaliczony test ciętości (w Niemczech) lub inny test (w innym kraju niż Niemcy) potwierdzający ciętość psa względem drapieżników

h) musi być wolny od dysplazji stawów biodrowych jak i od dysplazji stawu ramiennego i musi być wolny od wszelkich wad w rasie

i) Rodzice psa muszą być wolni od dysplazji stawów biodrowych i muszą być wolni od wszelkich wad występujących w rasie

7) Termin składania zgłoszeń z terminem opłat wraz z zebranymi, kompletnymi, oznaczonymi dokumentami (tutaj są podane terminy na Hegewald 2016 – w każdym roku jest wyznaczany inny termin)

a) dla DD-grup do wtorku 16.08.2016 do zarządu VDD, Pan Rainer Kress

Zgłoszenie musi zawierać oryginalny, aktualny i czytelny formularz zgłoszeniowy JGHV nr. 1 oraz formularz zgłoszeniowy na Hegewald wraz z kopią rodowodu (z najaktualniejszym wpisem), kopie wszystkich testów VJP, HZP jak i Hartenachweis (test ciętości), wyniki badań HD i OCD. Wyniki badań stawów łokciowych jako dodatkowa informacja.

b) dla psów zza granicy zgłoszenia przyjmowane są do soboty 31.07.2016 do zarządu VDD. Pan Sigurd Croneiss

Wszystkie dokumenty wymagane do zgłoszenia powinny być nadesłane w jednym czasie i w terminie. Zapisy po terminie nie są możliwe!

8)      Wpisowe w wysokości 150 euro należy uiścić do dnia 17.08.2016. Pieniądze zbierane są przez grupy i wysyłane na konto organizatora.

9)      Przy rejestracji psa w miejscu organizowania Hegewaldu trzeba mieć oryginały dokumentów

a) rodowód psa

b) aktualne szczepienie na wściekliznę z wpisem w książeczce zdrowia psa lub dla zagranicznych psów spełnione wszystkie warunki narzucone przez Unie Europejską.

c) Wynik badania HD i OCD

d) Härtenachweis (test ciętości)

e) już nabyte wyróżnienie AH

f) ważną legitymację łowiecką z artykułu 3,4 VZPO

10)   Ubezpieczenie od organizatora nie istnieje! Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia. Jeśli pies będzie przyczyną szkody, odpowiedzialność leży na jego właścicielu. Organizatrorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez psy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za swoje psy

 

Opracowano na podstawie ,,Deutsch Drahthaar Blätter nr94 7+8 2016"

Copyright by [Patrycja Włodarska]

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowany na stronie internetowej hodowli z Wyżlego Stawu www.zwyzlegostawu.pl nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia.
Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli.

All Rights Reserved.
No part of this publications (all content included on this site, such as text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, digital downloads, data compilations, software and others) 
may be reproduced or distributed in any form or by any means without the prior permission of the owners of z Wyżlego Stawu kennel www.zwyzlegostawu.pl